Sağlıksız İnsanları İkna Yöntemleri

Author

Categories

Share

Sağlıksız İnsanları İkna Yöntemleri Sağlık; bireylerin fiziksel ve mental olarak iyilik halidir. Geniş anlamda sağlık konunda laboratuvar değerlerinin yanında kişisel sağlık algısı bulunmaktadır. Laboratuvar değerlerinin aksine kişiler sağlıklı olduğunu beyan edebilirler. Aksi durumda kişiler sağlıksız olduklarını iddia etmelerine rağmen klinik açıdan sağlıklı olabilirler.

Sağlıksız İnsanları İkna Yöntemleri

Sağlıksız Nedir?

Sağlıkla bağdaşmayan olay, durum ve eylemlerdir. Sağlıksız olma durumu kişiden kaynaklı ve kişiden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gelişebilmektedir. Sağlıksız İnsanları İkna Yöntemleri Dengesiz beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, düzensiz ve yetersiz uyku, ağız ve diş sağlığı bakımının olmaması, kötü tuvalet sonrası bakım; kişiden kaynaklı sağlıksız davranışlar olarak incelenmektedir.

Olumsuz şartlarda çalışılan iş, geçimsiz aile varlığı, olumsuz çevre; kişi kaynaklı olmayan sebeplerdir. Toplumsal olarak sağlıksız beslenme ilk olarak belirtilen sağlıksız davranıştır. Genel olarak kişinin fiziksel ve mental sağlığına olumsuz etki eden olaylar da sağlıksız olarak değerlendirilmektedir. İnsanların büyük bir çoğunluğu fiziksel ya da mental olarak sağlıksız olarak değerlendirilmektedir.

Sağlıksız İnsanları İkna Yöntemleri

Sağlıksız insanlar fiziksel ya da mental olarak hastalığa sahip olduğundan psikolojik olarak daha güçsüz olmaktadır. Psikolojik olarak güçsüz olan insan ikna yöntemleri konusunda daha kabul ettirebilir halde bulunmaktadır. Sağlıklı insanların ulaşabildiği ve sağlıklı insanların ulaşamadığı konular sağlıksız insanlar için ideal vaatler olarak kabul edilmektedir. Sağlıksız bireyin karşı cins tarafından fiziksel olarak yetersiz kabul edildiği durumda yetersiz bireye sunulacak bir karşı cins teklifi ikna edici bir yöntem olabilmektedir. Sağlıksız beslenmeyi tercih etmiş bir bireye sunulacak bir yemek teklifi iyi bir ikna yöntemi olabilmektedir.

Fazlaca uyumayı seven bir kişiye işlerini hafifletmek ve uyku zamanı oluşturmak da iyi bir ikna yöntemi olabilmektedir. Kişiler ve sağlıksız yaşam davranışı sonucunda kişiye özgü taktik ve yöntem geliştirilebilmektedir. İlk aşamada kişinin sağlıksız davranışları belirlenebilir. Daha sonraki aşamada en belirgin ve iknaya olanak sağlayan sağlıksız yaşam davranışı belirlenmelidir.

Kişiye bu sağlıksız yaşam davranışı konusunda öneri hazırlanmalıdır. Bu ikna yöntemi başarılı olmazsa; diğer sağlıksız yaşam davranışlarına yönelik yöntemler aşama aşama olarak uygulanabilir. Sağlıksız yaşam davranışı bulunmayıp psikolojik olarak sağlıksız bireyler ise psikolojik destek ile güven ortamı sağlanıp ikna edilebilir.

Author

Share